AS3 work&care Fagteam

AS3 Work&Cares fagteam består af en speciallæge i almen medicin, en ledende psykolog, en fysioterapeut og en socialrådgiver.

 

Teamets opgave er at føre opkvalificerende samtaler med vores ansatte om henholdsvis lægefaglige, psykologfaglige, socialfaglige og fysioterapeutiske problemstillinger vedrørende borgere, der er i forløb hos AS3 Work&Care.

Bo Hansen

Læge

Anna-Clara Bramsen Buhl

Ledende Psykolog (barsel)

Flemming Pedersen

Socialrådgiver

Søren Frandsen

Fysioterapeut