Lægekonsulenten.dk udarbejder skriftlige lægeskøn til brug for sagsarbejde

AS3 work&care Mød vores fagteam

Vores fagteam består af psykologer, fysioterapeuter, en socialrådgiver og en speciallæge i arbejdsmedicin. Fagteamet er med til at sikre, at det faglige niveau i din rådgivning er i top.


Teamet  sørger for, at kvaliteten i de sundhedsfaglige ydelser, vi leverer, er ensartet høj – både over tid og på tværs af vores lokationer.
Vi sikrer, at den viden og de metoder, der anvendes i rådgivningen, er af nyeste dato og har en videnskabeligt dokumenteret effekt.

 

Teamet arbejder desuden løbende med at videreudvikle vores metoder og koncepter, så flest mulige får størst mulige glæde af vores indsatser.  

Christian Møller Pedersen

Fagchef / Specialpsykolog i psykiatri

Kontakt

Martin Lindhardt

Lægefaglig leder & speciallæge i arbejdsmedicin

Kontakt

Roald Norsk

Socialfaglig leder

Kontakt

Sebastian Lassen

Autoriseret psykolog og faglig leder

Kontakt

Martin Kent Pedersen

Autoriseret psykolog og faglig leder

Kontakt

Frederik Dalsgaard Romme Schwarz

Autoriseret psykolog og faglig leder

kontakt

Christina Nordstrand Tingleff

Autoriseret psykolog og faglig leder

kontakt

Line Rosenkilde Madsen

Autoriseret psykolog og faglig leder

kontakt

Nina Knudsen

Autoriseret psykolog og faglig leder

Kontakt

Ira Hjerde Ellefsen

Autoriseret psykolog og faglig leder (pt. på barsel)

Kontakt

Betina Rohde-Brøndum

Jobcoach og faglig leder

Kontakt

Julie Lindberg Wad

Autoriseret psykolog og faglig leder

Kontakt

Sheila Denis

Autoriseret psykolog og faglig leder

kontakt

Nina Lysholm Laursen

Fysioterapeut og faglig leder

Kontakt

Alena Hansen

Specialpsykolog i psykiatri

Kontakt

Nia Evans

Speciallæge i almen medicin

Kontakt