Lægekonsulenten.dk udarbejder skriftlige lægeskøn til brug for sagsarbejde

AS3 Work&Care Jeg blev stolt, da jeg nåede mit mål

Gennem de sidste par år er der kommet flere forskellige specialistkompetencer i AS3 med øget faglighed tilfølge. Det gælder især for AS3 Work&Care hvor antallet af psykologer er vokset betydeligt. Her fortæller en af vores psykologer om det at blive autoriseret som psykolog.

Den der blev stolt og nåede sit mål, var psykolog Cristina Brocki Rosager, der til dagligt arbejder for AS3 Work&Care i Aarhus. Anledningen var at hun den 31. marts i år fik sin autorisation som psykolog.

Cristinas historie er også en del af historien om, hvordan Work&Care har udviklet sig til en professionel organisation siden den første psykolog blev ansat i januar 2014.

Det gælder på det faglige indhold i arbejdet med ledige og sygemeldte, i udviklingen af egen certificering, etablering af fagteamet, tilbud til kandidater fra psykologistudiet om praktikplads og altså muligheden for at blive autoriseret, mens man arbejder hos AS3.

Fra praktikant til autoriseret psykolog
Man kan således i dag begynde sin karriere i Work&Care som praktikant og senere som Cristina få sin autorisation.

Sådan har det ikke altid været, men i erkendelse af at supervision er et afgørende parameter i forhold til trivsel, rekruttering og fastholdelse af psykologerne i AS3 og karrieremæssigt for den enkelte psykolog, blev det en realitet i januar 2015.

”Autorisationen er så at sige en blåstempling af psykologens erfaringsmæssige og faglige kunnen”, fortæller Cristina og uddyber:” En cand. psyk. kan naturligvis godt være en bedre psykolog end en cand. psyk. aut. Det hænger ikke nødvendigvis sammen, men for eksempel er der organisationer, der kun ansætter autoriserede psykologer, der er visse test, man kun må udføre som cand. psyk. aut. og eksempelvis giver det mulighed for at supervisere andre cand. psyk´er. Så det har på flere måder en stor værdi for os som faggruppe”.

Retningslinjer for autorisation
Autorisationen stiller blandt andet krav om, at man har mindst 500 konfrontationstimer i arbejdet med udredning og mindst 500 timer i arbejdet med intervention.

”I forhold til det har vi de bedste muligheder, man kan tænke sig for at opfylde kravene til autorisationen, fordi udredning og intervention indgår i næsten samtlige forløb i Work&Care. Vi skal så derudover have 160 supervisionstimer, hvoraf de 40 timer skal være hos den samme eksterne supervisor. Den skal både være individuel og i gruppe. Nogle af supervisionstimerne kan erstattes med egen terapi. Det har jeg for eksempel valgt,” fortæller Cristina, der ikke kan forestille sig nogensinde at slippe supervisionen.

”Det at blive en faglig dygtig psykolog har man ikke med fra studiet. Her får man bygget et teoretisk fundament at stå på, men det er i mødet med kandidaterne og i supervisionen, at man dygtiggør sig. Og den udvikling hører forhåbentlig aldrig op”, slutter Cristina, som afsluttede sin uddannelse som psykolog for 4 år siden.

Fakta

Hvis man vil have det fulde overblik over retningslinjerne for autorisationen og hvad det indebære, kan man gå ind på Dansk Psykologforenings hjemmeside og læse mere. www.dp.dk