Lægekonsulenten.dk udarbejder skriftlige lægeskøn til brug for sagsarbejde

AS3 Work&Care Vi har skabt noget unikt sammen

Vi har skabt noget unikt sammen

Samarbejdet mellem Danica Pension blev indledt i 2015. Her fire år efter må samarbejdet betegnes som en vaskeægte succes.

”Hvis jeg skal fremhæve det mest positive i det, vi laver og står for, så er det, at kunden er i centrum”.

Sådan svarer Chef for Health and Care Lone Ryberg fra Danica Pension på spørgsmålet om, hvad hun mest af alt vil pege på i samarbejdet med AS3 Work&Care.

”At den sygemeldte kunde er i centrum betyder for os, at vi ser på, hvad det enkelte menneske har brug for og tilbyder en skræddersy-et indsats. Det er ikke one-size-fits-all. Det er men-neske frem for produkt, og det er der, vi kan noget unikt sammen, og hvor vi har knækket kurven,” understreger hun.

Lone Ryberg hentyder dels til projektets navn;”Knæk kurven” og dels til det faktum, at sandsyn-ligheden for, at en sygemeldt kunde hos Danica Pension vender tilbage til arbejdsmarkedet,
er steget fra 69% i 2015 til 81% i dag. Kunderne vender også samlet set hurtigere tilbage til arbejdet efter en sygemelding, og så har man en kundetilfredshed på næsten 100 %.

 

”Gennem vores dynamiske arbejdsform, ved at turde investere og gennem åbenhed og tillid har vi skabt noget unikt sammen, fordi vi komplementerer hinanden og er fagligt skarpe på den indsats, vi hver især står for. For eksempel har vi stor tillid til AS3 Work&Cares faglighed. Derfor har de fuld frihed til at tilrettelægge den tvær-faglige indsats. Det blander vi os ikke i. Jeg tror på, det er det, der har været afgørende for at skabe en succes,” konkluderer Lone Ryberg om samarbejdet og de resultater, der er opnået de seneste tre år.

Men lad os lige for en stund sætte nutiden på stand by og spole tiden tilbage til foråret 2015.

Om hvordan det hele begynder - kort fortalt.
Historien begynder i 2015, hvor direktør i AS3 Allan Gross-Nielsen ringer til tidligere direktør i Danica Pension Per Klitgård Poulsen og foreslår et kunde-møde. På det tidspunkt har Danica Pension længe overvejet, hvad de kan gøre for at nedbringe det stigende antal af sygemeldte, der får udbetaling fra deres forsikring for tab af erhvervsevne og i stedet hjælpe dem tilbage i arbejde. Derfor efterspørger de nytænkning og andre metoder, der kan vende tendensen.

Allan Gross-Nielsen præsenterer på kundemødetden tværfaglige indsats og de metoder, AS3 Work&Care har haft stor succes med i samarbejdet med landets jobcentre for at fastholde sygemeldte borgere på arbejdsmarkedet.

Timingen er perfekt, og Danica Pension anerkender, at det er en anden og ny måde at arbejde på. Begge parter er således interesseret i at gå i proces og udvikle samarbejdet ud fra helt konkrete succeskriterier.

"At den sygemeldte kunde er i centrum betyder for os, at vi ser på, hvad det enkelte menneske har brug for" Lone Ryberg

Projekt ”Knæk kurven” bliver en realitet.

Danica Pension og AS3 Work&Care giver projektet navnet; ”Knæk kurven”. De nedsætter en styregruppe, som arbejder på et strategisk niveau og skal sikre projektet succes, samt en projektgruppe, som i det daglige arbejde har fokus på at skabe betingelser for at nå de aftalte resultater.

Der bliver aftalt en projektperiode på to år, hvorefter man vil evaluere de opnåede resultater. Først herefter, hvis resultaterne vel at mærke lever op til de aftalte succeskriterier, vil aftalen blive gjort permanent.

I første omgang vælger man at fokusere på sygemeldte med psykiske problemstillinger. Primært stress, men også angst, lettere depression mm., og i september 2015 henvises den første Danica-kunde til forløbet hos AS3 Work&Care.

 

Denne kunde og alle, der følger efter, får tilbudt et individuelt og tværfagligt forløb på 52 ugers rådgivning og opfølgning. Til forløbet er knyttet psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut, diætist, socialfaglig medarbejder og jobcoach. Om, den sygemeldte ønsker at deltage, er frivilligt. Resultaterne viser relativt hurtigt, at projektet rent faktisk knækker kurven. Derfor bliver samarbejdet gjort permanent, og i maj 2017 bliver Danica Pension og AS3 Work&Care enige om at lave et tilsvarende forløb for sygemeldte borgere med fysiske problemer.

Win -win -win -win. “Når vi ser på resultaterne, ser vi vindere hele vejen rundt. Vi hjælper syge medarbejdere tilbage i arbejde. Det er vigtigt for det enkelte menneske, men også for de virksomheder, de kommer fra. Samfundsmæssigt, fordi det er dyrt at have mange sygemeldte, og for Danica Pension er det positivt, at vi ved at investere i ”Knæk kurven” kan nedbringe antallet af langtidssygemeldte og kunder, der får udbetaling fra deres forsikring for tab af erhvervsevne. Det ligger der naturligvis en besparelse i,” gør Lone Ryberg status over de positive konsekvenser, samarbejdet har og lægger endnu et par ting til plussiden.

”At vi har så gode resultater, er helt klart også noget, der hjælper os i vores markedsføring overfor vores virksomhedskunder, der i stigende grad har mere og mere fokus på medarbejdernes trivsel og sundhed. Samarbejdet glæder også vores personale, hvor mange har en sundhedsfaglig baggrund og derfor har en stor tilfredshed i at hjælpe mennesker videre i livet,” konkluderer Lone Ryberg.

Fortsat udvikling. Selvom succesen er i hus, læner Danica Pension og AS3 Work&Care sig ikke tilbage og hviler på laurbærrene. Styregruppen mødes fortsat hvert kvartal og projektgruppen 8 gange om året for at udvikle samarbejdet. 

”Det gør vi, fordi konceptet ikke passer til alle. Vi kan se, der er en gruppe af kunder, vi ikke kan hjælpe tilstrækkeligt. Derfor prøver vi at finde nye veje og udvikle nye metoder, og på baggrund af ”Knæk kurven” er der naturligvis stor villighed til at investere. Noget andet, vi arbejder på, er at nå de sygemeldte hurtigere. Vi ved, at vi kan fastholde 75% på arbejdsmarkedet, hvis vi får kontakt til den sygdomsramte kunde inden for 3 måneder. Det tal er efter 5 måneder faldet til 50%. Så tid er også en vigtig faktor for at lykkes,” slutter Chef for Health and Care i Danica Pension Lone Ryberg.

 

Faktaboks

Brobygningsforløb -psykiske problemstillinger 52 ugers tværfagligt forløb. Vægten er lagt på individuelle møder med psykolog efter behov. Jobcoach, fysioterapeut, ergoterapeut eller socialfaglig medarbejder inddrages efter individuelt skøn. Når deltageren helt eller delvist vender tilbage i job, vil der være opfølgning, indtil de 52 uger er nået og forløbet afsluttes.