Lægekonsulenten.dk udarbejder skriftlige lægeskøn til brug for sagsarbejde
forløb hos as3 work&care

DET ER DIG, DET HANDLER OM

I AS3 Work&Care tager vi altid udgangspunkt i din situation og dine ønsker.

Langt de fleste af vores forløb har én overordnet målsætning: At du vender tilbage til arbejdsmarkedet enten i dét job, du allerede har (hvis du er sygemeldt fra din arbejdsplads) eller i et nyt job (hvis du er ledig).

På forløbene arbejder vi tværfagligt med sigte på dels at afhjælpe dine problemstillinger (psykiske eller fysiske), øge graden af sundhed og trivsel samt at skabe job- og handlemuligheder i forhold til arbejdsmarkedet. Du vil få tilført viden om og lære konkrete strategier, som virker både direkte og forebyggende på problemstillingerne. 

Uanset om du er sygemeldt eller ledig, er udgangspunktet altid det samme; det er dig og dine forudsætninger og ønsker, det handler om.

Tilmelding til vores forløb
Tilmelding til alle vores forløb sker gennem dit lokale jobcenter.

Find dit lokale jobcenter via jobnet.dk

Kunde hos Danica Pension