Lægekonsulenten.dk udarbejder skriftlige lægeskøn til brug for sagsarbejde

Fysisk eller psykisk tab af erhvervsevne

Hvis du har en forsikring mod tab af erhvervsevne, kan du få hjælp via AS3 til at komme hurtigere og mere bæredygtigt på fode igen. Vi har stor erfaring med koordinerede, tværfaglige forløb til mennesker, hvis arbejdskapacitet er udfordret af fysiske eller psykiske helbredsproblemer. 

Typiske årsager til tab af erhvervsevne forløb

Vi tilbyder en tværfaglig indsats til mennesker med forskellige former for helbredsproblemer, f.eks. 

Fysiske tilstande 

 • Bevægeapparatslidelser 
 • Smerteproblematikker 
 • Funktionelle lidelser i let til moderat grad 
 • Senfølger efter hjernerystelse eller piskesmæld 
 • Ved behov for fysisk træning i kombination med en arbejdsrettet indsats

Psykiske tilstande 

 • Længerevarende mistrivsel og stress 
 • Depression 
 • Angstlidelser 
 • ADHD og ADD 
 • Personlighedsmæssige problemer 
 • Psykisk overbygning på fysiske problemstillinger 

Hvordan kan forløbet hjælpe?

Hos AS3 Work&Care arbejder vi tværfagligt. Vores rådgiverteam består af psykologer, fysioterapeuter og jobcoaches. Du har mulighed for at få tilknyttet netop de fagpersoner, som vurderes relevante for at hjælpe dig med din problemstilling. Samtidig vil du have den samme rådgiver som tovholder gennem hele dit forløb. Hvilken faggruppe din tovholder tilhører, afhænger af din primære problematik – om den er fysisk eller psykisk. Tovholderen sikrer, at den tværfaglige indsats bliver koordineret og til passet til dig og din situation.  

Vi samarbejder også med forskellige eksterne aktører, der kan inddrages i dit forløb efter nærmere aftale.   

Med udgangspunkt i din aktuelle tilstand og dine ressourcer arbejdes der mod at fremme din selvforståelse og styrke dine handlemuligheder frem mod målet. Du vil få redskaber til hvordan du bedst håndterer og mindsker dine psykiske og / eller fysiske udfordringer. Du får også vejledning i hvordan din trivsel, sundhed og arbejdskapacitet kan forbedres.  

I forbindelse med tilbagevenden til arbejde kan vi bistå dig med vejledning om tilpasning af arbejdsforhold, uanset om din problemstilling er fysisk og / eller psykisk. Der vil også være mulighed for inddragelse af din arbejdsplads og samtaler med din arbejdsgiver, hvis du ønsker det. Alt dette har til formål at forankre din raskmelding på den bedst mulige måde.  

De metoder, din rådgiver anvender, har alle videnskabeligt dokumenteret effekt i forhold til din problemstilling og symptomer. Samtidig tilpasses metoderne altid til den enkeltes tilstand og behov.  

Et individuelt og fleksibelt forløb – med mulighed for online-samtaler

Du vil som udgangspunkt være tilknyttet det AS3-center, der ligger tættest på din bopæl. Samtalerne med din rådgiver kan gennemføres både som fysisk fremmøde og / eller online-konsultationer. Ved tvivl kan rådgiveren vejlede om hvad der passer bedst i den enkelte situation. Tidspunkter for og hyppighed af samtaler aftales også individuelt.   

Pårørendeinddragelse

Du har mulighed for at inddrage pårørende i dit forløb hos AS3 Work&Care. En pårørende kan være en partner, et familiemedlem, en god ven – eller måske en kollega eller en studiekammerat. Den pårørende, du vælger at inddrage, har måske vigtig viden om dig som person og om dine udfordringer og ressourcer. Denne viden kan være nyttig i tilrettelæggelsen af dit forløb. På samme måde kan den pårørende bedre støtte dig i retning af målet, når I har fælles forståelse af hvad forløbet går ud på, og hvad der skal til for at hjælpe dig. Hvis du er i et ansættelsesforhold under forløbet, kan din arbejdsplads også inddrages for at sikre den bedst mulige tilbagevenden til dit job. 

Henvisning / kontakt

Du bliver henvist til AS3 Work&Care via din tab af erhvervsevne forsikring. Der kræves ikke en lægehenvisning. Kontakt dit pensions- eller forsikringsselskab for at høre nærmere om du kan få en henvisning og hvordan det foregår. 

Efter henvisning vil du blive kontaktet af AS3 Work&Care med tilbud om tid til opstartssamtale indenfor kort tid. Uanset hvor i landet du bor og hvilket AS3 Center, du bliver tilknyttet, har alle vores rådgivere en solid og bred erfaring med at hjælpe forsikringskunder effektivt og sikkert tilbage i arbejde igen. 

Vi ser frem til at samarbejde med dig.