as3 work&care forløb Gruppeforløb for sygemeldte og ledige med særlige udfordringer

Mange sygemeldte og ledige med særlige udfordringer, som er tæt på raskmelding eller parat til et virksomhedsrettet tilbud, kan med fordel hjælpes tilbage til eller tættere på arbejdsmarkedet gennem et kortvarigt tværfagligt gruppeforløb. 

På forløbet hjælper vi den ledige eller sygemeldte tilbage til eller tættere på arbejdsmarkedet.

Der vil være fokus på forståelse af symptomer, årsag og tilbagefaldsforebyggelse samt mestring af stress, angst og depression. Dette med udgangspunkt i et arbejdsmarkedsrettet perspektiv, hvor borgeren bliver gjort bevidst om de udfordringer, vedkommende kan opleve ved at vende tilbage til arbejde.

Sådan arbejder vi
Der er tale om en tværfaglig indsats, hvor deltagerne bliver undervist og rådgivet af psykolog, fysioterapeut og jobcoach med henblik på personlig opkvalificering. 

På forløbet bliver der arbejdet med følgende moduler: 

• Psykoedukation

• Sundhed og livsstil

• Fysisk træning

• Jobfokus

Jobcentret modtager ved afslutning af forløbet en skriftlig tilba­gemelding med plan for den sygemeldte eller lediges tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Kontakt eventuelt en af vores sælgere for mere information. 

kontaktinformation