as3 work&care forløb Ledige med særlige udfordringer

I AS3 Work&Care hjælper vi ledige med særlige udfordringer, som på trods af den beskæftigelsesrettede indsats, de hidtil er blevet tilbudt, ikke er lykkedes med at komme i job eller uddannelse.

 

Særlige udfordringer kan spænde over ledighedsstress, psykisk sårbarhed eller generel mistrivsel til psykiske eller sociale udfordringer, som vanskeliggør vejen til arbejdsmarkedet. 

Vi tilbyder et bredere beskæftigelsesrettet forløb (psykolog, fysioterapeut og jobcoach), som øger den lediges job- eller uddannelsesparathed gennem en helhedsorienteret, tværfaglig og differentieret indsats over for psykiske- og sociale problemstillinger eller mistrivsel. 

Målet er, at den ledige opnår selvforsørgelse gennem ordinært job eller uddannelse; alternativt begynder i et virksomhedsrettet tilbud.

I praksis kan forløbet også betyde, at den ledige undgår sygemelding, langtidsledighed eller at falde ud af dagpengesystemet.

I forbindelse forløbet gennemfører vi en systematisk afklaringsproces og opbygger den tillid til den ledige, som er nødvendig, hvis samarbejdet skal lykkes og forløbet føre til job eller uddannelse.

Kontakt eventuelt en af vores sælgere for at høre mere om forløbet.  

kontaktinformation