as3 work&care forløb Sygemeldte med psykiske eller fysiske problemstillinger

I AS3 Work&Care har vi succes med at hjælpe sygemeldte med psykiske eller fysiske problemstillinger tilbage på arbejdsmarkedet. 

Gennem et tværfagligt og beskæftigelsesrettet forløb er det målet, at den sygemeldte raskmeldes og enten genoptager sit job eller – hvis vedkommende er ledig – påbegynder aktiv jobsøgning og opnår job.

Forløbet tilrettelægges individuelt som en helhedsorienteret og tværfaglig indsats med tilknytning af psykolog, fysioterapeut og jobcoach.

Jobcentret modtager ved afslutning af forløbet en skriftlig tilba­gemelding med plan for den sygemeldte eller lediges tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Kontakt eventuelt en af vores sælgere for mere information. 

Kontaktinformation