as3 work&care forløb Sygemeldte og ledige med komplekse problemstillinger

I Work&Care tilbyder vi ressource- og jobafklaringsforløb, der er 100 % skræddersyet til den enkelte. 

Målet er opkvalificering og udvikling af funktionsevne til højest mulige niveau:

Den sygemeldte eller ledige skal hjælpes tilbage til arbejdsmarkedet i form af ordinær beskæftigelse, fleksjob, revalidering eller uddannelse.

Er det ikke muligt, forbereder vi sagen til rehabiliteringsteamet gennem afdækning, dokumentation og beskrivelse af funktionsevne.

Sådan arbejder vi
Den sygemeldte eller ledige får en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, hvori håndholdt støtte i at opnå og fastholde et arbejdsmarkedsrettet fokus udgør et centralt element.

Den sygemeldte eller ledige tilknyttes en sagskoordinerende sagsbehandler hos os, som har til opgave at sikre, at der arbejdes efter de mål, som er besluttet af rehabiliteringsteamet ved jobcentret. Derudover tilknyttes vedkommende vores fagteam af specialister.

Fagteamet er garant for, at den sygemeldte eller ledige hverken under- eller overbehandles, men får præcis den indsats, vedkommende har behov for. Dette understøttes desuden gennem brug af testværktøjer og løbende vurdering af deltagerens progression i indsatsen.

Kontakt eventuelt en af vores sælgere for mere information. 

kontaktinformation