as3 work&care forløb Understøttende indsatser

Som supplement til vores beskæftigelsesrettede forløb med tilknytning af et bredt fagteam, tilbyder AS3 Work&Care desuden en række mere specialiserede og understøttende indsatser. 

En understøttende indsats kan gennemføres separat (som understøttende til jobcentrets egen indsats) eller som led i et igangværende samarbejde.

Som eksempler på understøttende indsatser kan blandt andet nævnes følgende:

  • Funktionsevneafklaring
  • Funktionsevnevurdering i hjemmet
  • Funktionsevnevurdering på arbejdspladsen
  • Smertetakling
  • Lær at takle
  • Afspænding/mindfullnes
  • Individuel screeningssamtale v/psykolog eller fysioterapeut
  • Social mentor
  • Opfølgning

Kontakt en af vores sælgere for at høre mere om mulighederne for en understøttende indsats. 

kontaktinformation