Lægekonsulenten.dk udarbejder skriftlige lægeskøn til brug for sagsarbejde

AS3 Work&Care Vores faglige ståsted

Den arbejdsrettede tilgang er vores faglige DNA i AS3 Work&Care. Vi fokuserer på at afhjælpe fysiske og psykiske helbredsproblemer – og samtidig på tilknytningen til arbejdspladsen. Dette har ifølge både forskning og erfaring den bedste effekt. Ved at lære at mestre sit arbejde med de symptomer, man nu engang har, mindsker man også sine symptomer hurtigere. Og ved at få rådgivning og behandling, der mindsker symptomerne, kan man også bedre håndtere sit arbejdsliv. De 2 indsatser går hånd i hånd.   

Vi er specialister i tiltag, der kan hjælpe medarbejderen til at vende tilbage eller forblive i job – uanset som medarbejderen har fysiske og / eller psykiske udfordringer.