Lægekonsulenten.dk udarbejder skriftlige lægeskøn til brug for sagsarbejde

ViA din sundheds- eller helbredssikring Psykologhjælp til børn og unge

Børn og unge kan få psykologhjælp via din sundheds- og helbredssikring

Gennem din sundheds- eller helbredssikring kan dine børn få psykologhjælp via AS3 Work&Care. Vi har stor erfaring i at rådgive børn og unge og via en hurtig, forebyggende indsats rette op på begyndende mistrivsel og en uhensigtsmæssig udvikling. 

Vi tilbyder psykologisk rådgivning til børn og unge, typisk med udgangspunkt i følgende problemstillinger: 

 • Nedsat trivsel 
 • Sorg og krise (f.eks. efter tab eller ændring af livsomstændigheder) 
 • Perfektionisme, præstationsorientering 
 • Lavt selvværd
 • Usund gaming 
 • Bekymrende skolefravær 
 • Adfærdsproblemer 

Hvordan kan psykologen hjælpe?

Psykologen hjælper med at afgrænse, hvad den primære problemstilling aktuelt er. Psykologen giver også viden om og forståelse for mulige årsager til problemet, og hvordan symptomerne bedst kan opbremses og håndteres.

Indsatsen er helhedsorienteret og har barnet/den unge i centrum - med fokus på konkrete og virksomme metoder, der kan anvendes i dagligdagen.  Barnet / den unge får redskaber, vedkommende selv kan bruge, evt. med støtte fra forældrene eller andre voksne. Viden fra netværket om barnets udvikling og tilstand inddrages også i tilrettelæggelsen af forløbet.  

Overordnet er formålet med forløbet at sikre en fælles forståelse af problemet, reducere belastningssymptomer samt øge trivsel og bedre funktionsniveauet i dagligdagen hos barnet / den unge. Målet er også at forebygge tilbagefald, således at barnet / den unge står bedre rustet, hvis lignende problemer skulle dukke op igen i fremtiden. 

I de tilfælde, hvor der vurderes at være behov for en videre indsats, for at barnet / den unge får den rette hjælp, vil psykologen komme med relevante faglige anbefalinger hertil. 

Et individuelt og fleksibelt forløb – med mulighed for online-samtaler

Samtalerne med psykologen kan gennemføres både som fysisk fremmøde og / eller online-konsultationer. Ved tvivl kan psykologen vejlede om, hvad der passer bedst i den enkelte situation.

Tidspunkter for og hyppighed af samtaler aftales også individuelt.  

Hvad afgør udbyttet af psykologhjælpen?

Både forskning og erfaring fortæller os, at en række forhold forbedrer effekten af psykologsamtalerne: 

 • Et godt samarbejde med psykologen 
 • At der sikres en fælles forståelse af problemet og hvordan det bedst afhjælpes 
 • En tydelig forventningsafstemning med psykologen om målsætning og fokus for forløbet  
 • At forældrene er enige om behovet for psykologhjælp og støtter op om de aftaler, der indgås med barnet / den unge om afprøvning af metoder. Jo yngre barnet er, jo mere vil der være brug for, at forældrene støtter op om og tager del i forløbet. 

Psykologen vil naturligvis være opmærksom på disse parametre allerede fra starten af forløbet. 

Henvisning til psykolog via din sundheds- eller helbredssikring

Dit barn bliver henvist til AS3 Work&Care via din sundheds- eller helbredssikring hos dit pensions- eller forsikringsselskab. Der kræves ikke en lægehenvisning.

Kontakt dit pensions- eller forsikringsselskab for at høre nærmere, om du kan få en henvisning og hvordan det foregår. 

Vi er landsdækkende

Efter henvisning vil du eller dit barn blive kontaktet af AS3 Work&Care med tilbud om tid til opstartssamtale hos psykologen inden for kort tid. Uanset hvor i landet I bor og hvilken psykolog, I bliver tilbudt at tale med, har alle vores psykologer en solid og bred erfaring inden for alle de problemstillinger, vi har nævnt ovenfor.