Lægekonsulenten.dk udarbejder skriftlige lægeskøn til brug for sagsarbejde

ViA din sundheds- eller helbredssikring Psykologhjælp til børn og unge

Børn og unge kan få psykologhjælp via din sundheds- og helbredssikring

Gennem din sundheds- eller helbredssikring kan dine børn få psykologhjælp via AS3 Work&Care. Måske har du et barn eller en ung, der oplever nedsat trivsel, er i sorg (grundet tab eller ændring af livsomstændigheder), kæmper med lavt selvværd, usund gaming, bekymrende skolefravær, er præstationsorienteret eller anden problemstilling. Vi har stor erfaring i at rådgive børn og unge og via en hurtig, forebyggende indsats rette op på begyndende mistrivsel og en uhensigtsmæssig udvikling.

Hvordan kan psykologen hjælpe jer?

Formålet med forløbet er

  • at sikre en fælles forståelse af problemet
  • at reducere belastningssymptomer og forebygge tilbagefald
  • at øge trivsel og forbedre funktionsniveauet i dagligdagen hos barnet/den unge

Psykologen hjælper med at afgrænse, hvad den primære problemstilling aktuelt er og giver viden om og forståelse for mulige årsager til problemet, og hvordan symptomerne bedst kan opbremses og håndteres. Fokus på konkrete og virksomme metoder, der kan anvendes i dagligdagen - med evt. støtte fra forældre eller andre voksne.Viden fra netværket om barnets udvikling og tilstand inddrages også.

Vores erfaring er, at det er den tidlige indsats, der gør en forskel. Derfor har vi fokus på at fange de tidlige tegn hos barnet/den unge, så vi får vendt udviklingen. Hvis barnet/den unge er i mistrivsel, kan det nemlig hurtigt forstørre og forgrene sig, ende i tilbagefald eller kræve yderligere behandling.

Hvis der vurderes at være behov for en yderligere indsats, vil psykologen komme med relevante faglige anbefalinger hertil og vejlede dig som forælder. 

”Jeg møder barnet/den unge med respekt og en tro på, at det der opleves som svært, og det der er sket, har en årsag, og at vi sammen kan gøre noget ved det. Barnet/den unge skal mærke, at jeg tager dem alvorligt og lytter."" Mai-Britt Thomsen , autoriseret psykolog i AS3 Work&Care

Hvad afgør udbyttet af psykologhjælpen?

Både forskning og erfaring fortæller os, at en række forhold forbedrer effekten af psykologsamtalerne: 

  • Et godt samarbejde med psykologen 
  • At der sikres en fælles forståelse af problemet, og hvordan det bedst afhjælpes 
  • En tydelig forventningsafstemning med psykologen om målsætning og fokus for forløbet  
  • At forældrene er enige om behovet for psykologhjælp og støtter op om de aftaler, der indgås med barnet/den unge om afprøvning af metoder. Jo yngre barnet er, desto mere vil der være brug for, at forældrene støtter op om og tager del i forløbet. 

Psykologen vil naturligvis være opmærksom på disse parametre allerede fra forløbets start.

Henvisning til psykolog via din sundheds- eller helbredssikring

Dit barn bliver henvist til AS3 Work&Care via din sundheds- eller helbredssikring hos dit pensions- eller forsikringsselskab. Der kræves ikke en lægehenvisning.

Kontakt dit pensions- eller forsikringsselskab for at høre nærmere.

Vi er landsdækkende

Efter henvisning vil du eller dit barn blive kontaktet af AS3 Work&Care med tilbud om tid til opstartssamtale hos psykologen inden for kort tid. Uanset hvor i landet I bor, og hvilken psykolog, I bliver tilbudt at tale med, har alle vores psykologer en solid og bred erfaring inden for alle de problemstillinger, vi har nævnt ovenfor. 

Samtalerne med psykologen kan gennemføres både som fysisk fremmøde og / eller online-konsultationer. Tidspunkter for og hyppighed af samtaler aftales individuelt.