Lægekonsulenten.dk udarbejder skriftlige lægeskøn til brug for sagsarbejde

Sundheds- eller helbredssikring for voksne

Gennem din sundheds- eller helbredssikring kan du få psykologhjælp hos AS3 Work&Care. Vi har stor erfaring i at gennemføre skræddersyede psykologforløb, hvor målsætning og fokus passer til netop dig, din tilstand og dine behov. 

Typiske årsager til psykologhjælp

Vi tilbyder psykologhjælp, uanset om dit behov for hjælp udspringer af arbejdsmæssige eller private årsager – eller en kombination. 

Typiske arbejdsmæssige faktorer kan være: 

 • Arbejdsbelastninger (arbejdsmængde, - tempo, -krav, m.m.) 
 • Samarbejdsproblemer 
 • Væsentlige organisatoriske ændringer 
 • Mobning på arbejdspladsen 
 • Afskedigelse 

Typiske private faktorer kan være: 

 • Dødsfald i nærmeste familie / tab af nærtstående 
 • Fysisk eller psykisk sygdom i nærmeste familie 
 • Alvorlig fysisk sygdom hos personen selv 
 • Skilsmisse, parforholdsproblemer, uoverensstemmelser i familien m.m. 
 • Traumatiske hændelser (trusler, overfald, røveri, voldtægt, ulykke) 
 • Spontan eller provokeret abort 
 • Eksistentielle problemer, herunder ensomhed eller isolation (f.eks. pga. Corona) 

Almindelige reaktioner på belastninger i arbejds- eller privatlivet kan vise sig i form af tegn på stress, angst eller depression.  

Hvordan kan psykologen hjælpe?

Psykogen kan hjælpe dig til at afgrænse, hvad din primære aktuelle problemstilling er. Psykologen giver dig også viden om og forståelse for mulige årsager til problemet, og hvordan dine symptomer bedst kan håndteres. Du får redskaber og metoder, der kan hjælpe til at mindske eller helt fjerne dine symptomer, så du kan få det bedre og komme videre i dit liv. Du får også hjælp til at forebygge tilbagefald, så du står bedre rustet, hvis lignende problemer skulle dukke op igen i fremtiden. 

De metoder, psykologen anvender, har alle videnskabeligt dokumenteret effekt i forhold til din problemstilling og symptomer. Samtidig tilpasses metoderne altid til den enkeltes tilstand og behov. 

Et individuelt og fleksibelt forløb – med mulighed for online-samtaler

Det er helt op til dig, om du ønsker at gennemføre samtalerne med din psykolog som fysisk fremmøde og / eller online-konsultationer. Hvis du er i tvivl, så tal med din psykolog om hvad der passer bedst for dig. Tidspunkter for og hyppighed af samtalerne aftales også individuelt, så de tilpasses din aktuelle situation. 

Hvad afgør udbyttet af psykologhjælpen?

Både forskning og erfaring fortæller os, at en række forhold forbedrer effekten af psykologsamtalerne. Dette gælder: 

 • Et godt samarbejde med psykologen 
 • En tydelig forventningsafstemning med psykologen om målsætning og fokus for forløbet 
 • At det mål, der aftales for forløbet, er SMART, dvs. Specifikt, Målbart, Attraktivt, Realistisk og Tidsafgrænset 
 • At du er villig til at afprøve forskellige, aftalte metoder mellem samtalerne for at finde ud af, hvad der virker for dig 

Psykologen vil naturligvis være opmærksom på disse parametre allerede fra starten af forløbet. 

Henvisning / kontakt

Du bliver henvist til AS3 Work&Care via din sundheds- eller helbredssikring hos dit pensions- eller forsikringsselskab. Der kræves ikke en lægehenvisning. Kontakt dit pensions- eller forsikringsselskab for at høre nærmere om du kan få en henvisning og hvordan det foregår. 

Efter henvisning vil du blive kontaktet af AS3 Work&Care og får tilbudt tid til opstartssamtale hos psykologen indenfor kort tid. Uanset hvor i landet du bor og hvilken psykolog, du bliver tilbudt at tale med, har alle vores psykologer en solid og bred erfaring indenfor alle de problemstillinger og symptomtilstande, vi har nævnt ovenfor. 

Vi ser frem til at samarbejde med dig.