Lægekonsulenten.dk udarbejder skriftlige lægeskøn til brug for sagsarbejde

Vi samarbejder med landets forsikringsselskaber Skal vi samarbejde?

Tværfaglig indsats målrettet skadelidte

Som samarbejdspartner til landets forsikringsselskaber arbejder AS3 Work&Care tværfagligt og beskæftigelsesrettet med at få skadelidte hurtigere tilbage i arbejde.

 

Vores rådgiverteam består af psykologer, fysioterapeuter og jobcoaches, som sammen arbejder målrettet med afdækning, afgrænsning og afhjælpning af skadelidtes aktuelle problemstilling.

 

Teamet sikrer en målrettet, helhedsorienteret og forebyggende indsats, hvor målet altid er at sikre skadelidte bedre trivsel og livskvalitet, en styrket arbejdsidentitet – og fastholdelse i eller tilbagevenden til job. 

Et individuelt og fleksibelt forløb

Det tværfaglige forløb tilrettelægges individuelt som en helhedsorienteret og tværfaglig indsats med tilknytning af:

  • psykolog,
  • fysioterapeut og
  • jobcoach.

Under hele forløbet er skadelidte tilknyttet en tovholder, som sikrer, at den tværfaglige indsats bliver koordineret og tilpasset skadelidtes situation. Hvilken faggruppe tovholderen tilhører, afhænger af skadelidtes aktuelle problematik.

Som forsikringsselskab modtager I:

  • en enkel og overskuelig rapportering vedrørende forløbets status
  • samt en skriftlig tilbagemelding med plan for den tilskadekomnes tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
Lægekonsulenten.dk

Lægefaglig konsulentbistand

Vi tilbyder fleksibel og kompetent lægekonsulentbistand som et supplement til selskabets egen lægekonsulent.

Læs mere

En hurtig indsats er afgørende

Ved personskade er hurtig og professionel skadesbehandling helt afgørende for den skadelidtes muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Gennem den tværfaglige og beskæftigelsesrettede indsats hjælper vi skadelidte igennem forløbet med færrest mulige personlige, fysiske og sociale skadevirkninger.

Kontakt os

Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dit forsikringsselskab? 

Kontakt vores hovednummer på + 45 82 10 00 00

Sundhedsportalen

Indsatsen understøttes digitalt

Det tværfaglige forløb understøttes digitalt af AS3’s egen sundhedsportal, der indeholder viden, øvelser og metoder til mestring og reduktion af smerter, stress, angst, depression, søvnproblemer m.m. Skadelidte får en introduktion til portalens muligheder, ligesom rådgiver hjælper og guider skadelidte med de øvelser og moduler, der giver mening for den enkelte, så det understøtter skadelidtes situation.

Login