Lægekonsulenten.dk udarbejder skriftlige lægeskøn til brug for sagsarbejde

Tab af erhvervsevne Tværfaglige forløb

Tværfaglige forløb målrettet tab af erhvervsevne-kunder

 
Vi er specialiseret i en forebyggende, helhedsorienteret og tværfaglig behandling målrettet medarbejdere, der har mistet erhvervsevnen og skal have hjælp til at komme hurtigere og mere bæredygtigt på fode igen.

Hos AS3 Work&Care arbejder vi tværfagligt. ​Vores rådgiverteam består af psykologer, fysioterapeuter og jobcoaches. Medarbejderen får tilknyttet netop de fagpersoner, som vurderes relevante for at afhjælpe den pågældende problemstilling. Medarbejderen beholder den samme rådgiver som tovholder gennem hele sit forløb. Tovholderen sikrer, at den tværfaglige indsats bliver timet, koordineret og tilpasset til den enkeltes situation.
Vi samarbejder også med forskellige eksterne aktører, der kan inddrages i forløbet efter nærmere aftale.
 
Med udgangspunkt i den sygemeldtes tilstand og ressourcer arbejdes der mod at fremme selvforståelse og styrke handlemuligheder frem mod målet. Der ydes også vejledning i hvordan trivsel, sundhed, livskvalitet og arbejdskapacitet kan forbedres.
 
Som en del af vores arbejdsrettede fokus arbejder vi tidligt og proaktivt på at inddrage arbejdspladsen som en ressource i forløbet, hvis medarbejderen er i et aktuelt ansættelsesforhold. Det har til formål at sikre en hurtigere og langtidsholdbar tilbagevenden som raskmeldt.
Vi har også fokus på, hvordan pårørende kan være en ressource, som kan inddrages, i form af gruppearrangementer eller i de individuelle forløb.

Kontakt os

Vil du høre mere om, hvordan vi hjælper forsikrings- og pensionsselskaber med kunder, der har tab af erhvervsevne?

Vi tager gerne en uforpligtende dialog med dig om, hvordan vi kan hjælpe jer.

Kontakt vores hovednummer på + 45 82 10 00 00

Jeg fik en masse viden om mig selv og værktøjer til at håndtere de udfordringer, jeg måtte støde på I fremtiden. Pensionskunde henvist til forløb i AS3 Work&Care