Lægekonsulenten.dk udarbejder skriftlige lægeskøn til brug for sagsarbejde

Vi samarbejder med landets pensionsselskaber Skal vi samarbejde?

Psykologisk rådgivning eller tværfagligt forløb

Som samarbejdspartner til landets pensionsselskaber tilbyder vi psykologisk rådgiving til sygemeldte medarbejdere og gennemfører tværfaglige forløb målrettet medarbejdere med tab af erhvervsevne. 

Sundheds- eller helbredssikring

Vores psykologiske rådgivning er et tilbud til medarbejdere, der i forbindelse med f.eks. stress, arbejdsmæssige belastninger m.m. oplever nedsat trivsel, sygemelding – eller risiko for at blive sygemeldt.

En væsentlig faktor er hastighed. Ved tidligt i forløbet at identificere kunder i potentiel risiko for længerevarende sygefravær og tab af erhvervsevne, kan vi rettidigt iværksætte en intensiveret, forebyggende indsats – med store besparelser til følge.

Læs mere

Tab af erhvervsevne

Vi gennemfører tværfaglige forløb for medarbejdere, der har tab af erhvervsevne.

Medarbejderen får tilknyttet netop de fagpersoner, som vurderes relevante for at afhjælpe den pågældende problemstilling, så han/hun kan håndtere sin tilstand bedre, genopbygge arbejdskapacitet og lærer redskaber og færdighed, der kan være med til at forebygge tilbagefald. 

Som en del af det arbejdsrettede fokus arbejder vi tidligt og proaktivt på at inddrage arbejdspladsen som en ressource i forløbet, hvis medarbejderen er i et aktuelt ansættelsesforhold.

Læs mere

Kontakt os

Vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dit pensions med at hjæpe sygemeldte tilbage i arbejde?

Kontakt vores hovednummer på + 45 82 10 00 00

Sundhedsportalen

Vores forløb understøttes digitalt af AS3's egen sundhedsportal, der indeholder viden, øvelser og metoder til mestring og reduktion af smerter, stress, angst, depression, søvnproblemer m.m.