Lægekonsulenten.dk udarbejder skriftlige lægeskøn til brug for sagsarbejde

Vi samarbejder med landets pensionsselskaber Skal vi samarbejde?

Psykologisk rådgivning eller tværfagligt forløb

Som samarbejdspartner til landets pensionsselskaber tilbyder vi både psykologisk rådgiving til mennesker, der er sygemeldt i forbindelse med f.eks. stress, arbejdsmæssige belastninger m.m. – eller i risiko for at blive sygemeldt og gennemfører tværfaglige forløb målrettet sygemeldte med tab af erhvervsevne. 

Sundheds- eller helbredssikring

Vores psykologiske rådgivning er et tilbud til mennesker, der i forbindelse med f.eks. stress, arbejdsmæssige belastninger m.m. oplever nedsat trivsel, sygemelding – eller risiko for at blive sygemeldt.

En væsentlig faktor er hastighed. Ved tidligt i forløbet at identificere de, der er i potentiel risiko for længerevarende sygefravær og tab af erhvervsevne, kan vi rettidigt iværksætte en intensiveret, forebyggende indsats – med store besparelser til følge.

Læs mere

Tab af erhvervsevne

Vi gennemfører tværfaglige forløb for sygemeldte med tab af erhvervsevne.

Den sygemeldte får tilknyttet netop de fagpersoner, som vurderes relevante for at afhjælpe den pågældende problemstilling, så han/hun kan håndtere sin tilstand bedre, genopbygge arbejdskapacitet og lære redskaber og færdigheder, der kan være med til at forebygge tilbagefald. 

Som en del af det arbejdsrettede fokus arbejder vi tidligt og proaktivt på at inddrage arbejdspladsen som en ressource i forløbet, hvis medarbejderen er i et aktuelt ansættelsesforhold.

Læs mere
Sundhedsportalen

Indsatsen understøttes digitalt

Forløbet understøttes digitalt af AS3’s egen sundhedsportal, der indeholder viden, øvelser og metoder til mestring og reduktion af smerter, stress, angst, depression, søvnproblemer m.m. Rådgiver hjælper og guider med de øvelser og moduler, der understøtter og giver mening for den enkelte.

Kontakt os

Vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dit pensionsselskab med at hjæpe sygemeldte tilbage i arbejde?  

Kontakt vores hovednummer på + 45 82 10 00 00