Lægekonsulenten.dk udarbejder skriftlige lægeskøn til brug for sagsarbejde

AS3 Work&Care Psykologhjælp gennem din sundhedssikring

Psykologhjælp

Gennem din sundhedssikring har du mulighed for at få psykologhjælp hos AS3 Work&Care. Vi har stor erfaring i at gennemføre skræddersyede psykologforløb, hvor vi tilpasser indhold og fremmøde til dig og dine problemstillinger.

Typiske årsager til psykologhjælp er:

 • Stress
 • Angst
 • Depression
 • Arbejdsrelaterede årsager som samarbejdsproblemer, dårligt match mellem kompetencer og arbejdsopgaver og mobning.
 • Årsagen kan også være skilsmisse, sygdom i familien og misbrug.
 • Akutte hændelser som ulykker, vold eller trusler.

Hvad kan psykologen hjælpe dig med?

 • Psykologen giver dig viden om og forståelse for din problemstilling og dens symptomer, samt det der kan medvirke til at skabe eller vedligeholde problemet.
 • Samtalerne mindsker eller fjerner dine symptomer og lidelse
 • Psykologerne i AS3 arbejder med bl.a.: 
  • ACT
  • KAT - kognitiv adfærdsterapi

Begge viser gode resultater i forhold til at ændre uhensigtsmæssige tanke-, adfærds- og handlemønstre.

Individuelt og fleksibelt tilrettelagt med mulighed for online forløb

Tidspunkter for og hyppighed af de psykologiske samtaler aftales individuelt, så det tilpasses din aktuelle situation. Du bestemmer selv, om du vil mødes personligt med din psykolog, eller du foretrækker at mødes online.

Hvad afgør udbyttet af psykologhjælpen?

Vi ved erfaringsmæssigt, at der er en række forhold, der forbedrer effekten af psykologsamtalerne. For at styrke disse parametre og få en god relation, et godt samarbejde og et godt resultat, er vi opmærksomme på dette fra begyndelsen. Herunder:

 • En forventningsafstemning om indhold, tilrettelæggelse og mål.
 • Aftale om, hvad der er vigtigst at arbejde med i forhold til din problemstilling og situation.
 • Forventningsafstemning om hvor motiveret og parat du er til at arbejde frem mod den målsætning og med den behandlingsform, som dig og din psykolog har aftalt.

Henvisning/kontakt

Du bliver henvist via din sundhedssikring hos Danica. Kontakt Danica for mere information om forløbet.