Lægekonsulenten.dk udarbejder skriftlige lægeskøn til brug for sagsarbejde

AS3 Work&Care Skal du i forløb hos AS3 Work&Care?

I AS3 Work&Care er vi specialister i at hjælpe dig, der oplever nedsat trivsel, er sygemeldt eller i risiko for at blive det. 


Vores tværfaglige team af psykologer, fysioterapeuter og jobcoaches sikrer en målrettet, helhedsorienteret og forebyggende indsats, så du får bedre trivsel og livskvalitet, en styrket arbejdsidentitet – og fastholdelse i eller tilbagevenden til job.

Har du brug for psykologhjælp?

Gennem din sundheds- eller helbredssikring kan du få psykologhjælp hos AS3 Work&Care.

Vi har stor erfaring i at gennemføre skræddersyede psykologforløb, hvor målsætning og fokus passer til netop dig, din tilstand og dine behov.

Tab af erhvervsevne

Hvis du har en forsikring mod tab af erhvervsevne, kan du få hjælp via AS3 til at komme hurtigere og mere bæredygtigt på fode igen.

Vi har stor erfaring med koordinerede, tværfaglige forløb til mennesker, hvis arbejdskapacitet er udfordret af fysiske eller psykiske helbredsproblemer.

Læs mere om hvordan vi kan hjælpe dig
Behandlingen har været yderst professionel. Jeg følte et stort fokus på, at jeg skulle få det bedre på en holdbar måde. Efter bare få samtaler følte jeg mig på rette vej. Forsikringskunde henvist til forløb i AS3 Work&Care

AS3 Portalen - din online sundhedsportal

Under dit forløb hos AS3 Work&Care får du adgang til AS3 Portalen - vores online sundhedsportal.

På AS3 Portalen kan du indhente viden, gode råd, øvelser og metoder, som kan være et supplement til samtalerne med din rådgiver, og som kan være med til at afhjælpe din problemstilling.

Du har fortsat adgang til portalen ½ år efter endt forløb hos AS3 Work&Care, så du kan bruge dine yndlingsmoduler til at fastholde de forbedringer, du har opnået, og forebygge tilbagefald.

AS3 Portalen

Få adgang til vores online sundhedsportal

Log på her

HVORDAN KAN VI HJÆLPE DIG?

Vores tværfaglige team af rådgivere sikrer dig en målrettet indsats. Vi bruger evidens- og erfaringsbaserede metoder til at hjælpe dig til bedre trivsel og livskvalitet, en styrket arbejdsidentitet – og fastholdelse i eller tilbagevenden til job.  

Hvordan kan en psykolog typisk hjælpe dig? 

 • Afklare om dine psykiske symptomer er tegn på stress, angst, depression eller en anden tilstand – og lægge en plan for behandling af disse 
 • Lære dig redskaber, du selv kan bruge til at mindske dine symptomer 
 • Støtte dig i at håndtere psykiske belastninger og finde holdbare løsninger på problemer 
 • Afklare vigtige værdier og mål for dig og finde og holde en passende balance mellem krav og ressourcer 
 • Finde og anvende dine styrker og hjælpe dig til at øge din trivsel og din livskvalitet generelt 

Hvordan kan en fysioterapeut typisk hjælpe dig?

 • Reduktion af fysiske gener 
 • Lære dig redskaber til håndtering af smerter, nedsætte spændingsniveau og øge kropsbevidsthed  
 • Vejledning i energiforvaltning og aktivitetsplanlægning, for at styrke dit overskud, både på arbejde og i fritiden 
 • Optimere balance mellem krop og psyke gennem teknikker som mindfulness og afspænding 
 • Hjælpe dig med at tilpasse dine fysiske barrierer ift. din arbejdsfunktion 
 • Medvirke til forebyggelse af tilbagefald 

Hvordan kan en jobcoach typisk hjælpe dig? 

 • Dialog med arbejdspladsen om fastholdelse eller tilbagevenden 
 • Afklaring af skånehensyn og tilpasning af arbejdsforhold – fysisk og psykisk 
 • Fastholdelses- eller optrapningsplaner 
 • Bistå i kommunikation med involverede parter, herunder deltage i trepartsamtale med arbejdsgiver eller jobcenter – eller støtte dig i at kunne tage dialogen selv
 • Hjælp til afklaring af kompetencer og relevante jobmål (hvis ikke i aktuelt ansættelsesforhold) 
 • Sparring i forhold til arbejdsmarkedet generelt og kendskab til det lokale arbejdsmarked 
 • Håndtering af overgangen fra sygemeldt til optrapning i job (opstart i kendt eller nyt job) – eller raskmelding til det brede arbejdsmarked
 • Forankring af tilbagevenden og raskmelding efter sygdom 
 • Medvirke til forebyggelse af tilbagefald 

Henvisning gennem din forsikring

Du bliver henvist til AS3 Work&Care via din sundheds- eller helbredssikring hos dit pensions- eller forsikringsselskab. Det kræver ikke en lægehenvisning.

Kontakt dit pensions- eller forsikringsselskab for at høre, om du kan få en henvisning, og hvordan det foregår.

Vi ser frem til at samarbejde med dig.